Novinky e-mailom

 
 
Bookmark and Share
 
 
 

Ako bolo na výstave GAUDEAMUS v Nitre?

Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania - GAUDEAMUS 2015...

Termín jesenného Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Nitra 2015 bol od 14. 10. do 15. 10. 2015, každý deň od 9:00 do 16:00 hod.


Miestom konania veľtrhu bolo Výstavisko Agrokomplex Nitra.

Termín 2015
Miesto výstavy
Čo je veľtrh Gaudeamus?
Čo môžu návštevníci očakávať?
Gaudeamus ako spoločenská potreba
Zaujímavé sprievodné programy výstavy
Súťaž o dvojtýždňový jazykový pobyt v Anglicku

Veľtrh Gaudeamus je najvýznamnejším zdrojom informácií o možnostiach ďalšieho štúdia, nielen po maturite.

Návštevu veľtrhu možno odporučiť každému študentovi III. a IV. ročníka strednej školy a všetkým záujemcom o celoživotné vzdelávanie. Na veľtrhu bolo zastúpených 234 vystavujúcich subjektov a vyše 3 000 študijných programov, ktoré možno študovať v Slovenskej republike alebo na zahraničných školách. Na veľtrhu bolo zastúpené tiež 62 vystavovateľov zo zahraničia. Zahraničný vystavovatelia prišli predovšetkým z Veľkej Británie, Dánska, Holandska a Švajčiarska.

Každý študent návštevou veľtrhu získal:

 • vyčerpávajúci aktuálny prehľad študijných príležitostí
 • informácie o prijímacom konaní a podmienkach štúdia
 • tlačený katalóg s kontakty, termíny podania prihlášok a prijímacieho konania
 • elektronický katalóg s registrom študijných odborov a ďalšími informáciami o štúdiu
 • možnosť otestovať sa elektronickým testom "Na čo sa hodíš?"
 • poradenstvo o štúdiu v zahraničí
 • kariérové poradenstvo
 • poradenstvo pri výbere študijného odboru a účasť na všetkých prednáškach
Význam veľtrhu a jeho spoločenskú potrebu odráža záujem o veľtrh od štátnej správy, tuzemských i zahraničných vystavovateľov. Veľtrhu Gaudeamus venuje pozornosť rad politikov a verejných činiteľov, ktorí mu prikladajú veľký význam. Nad veľtrhom Gaudeamus v Nitre prevzali záštitu:
 • Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, Juraj Draxler, MA
 • Veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku, Ing. Livia Klausová, CSc.
 • Primátor mesta Nitry, Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.
 • Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, doc. Ing. Milan Belica, Ph.D.
 • Rektor Univerzity Konštantína Filozofa, prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.
 • Rektor Slovenské poľnohospodárske univerzity Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, Ph.D.
V priebehu veľtrhu Gaudeamus v Nitre prebiehali zaujímavé sprievodné programy.

Tradičným sprievodným programom boli prednášky vystavujúcich škôl. Tohtoročnou novinkou pre študentov zaujímajúcich sa o štúdium v zahraničí bolo Poradenské centrum pre vysokoškolské štúdium vo Veľkej Británii.

Nerozhodným študentom pomohlo testovacie centrum a poradenský servis, ktorý bol pre každého návštevníka zdarma. Cieľom testovacieho centra a poradenského servisu bolo vyhľadať pre študentov vhodný študijný odbor a školy, na ktorých ho môžu študovať. Každý študent si tu mohol urobiť elektronický test "Na čo sa hodíš?" a zistiť, na ktoré študijné odbory má najlepšie predpoklady.

Študenti mohli tiež využiť Centrum kariérového poradenstva. Pre študentov boli pripravené workshopy, prednášky aj možnosť konzultácie priamo s kariérnymi poradcami. Pre odborných návštevníkov bol pripravený súhrnný informačný set o vystavujúcich školách.

Súťaž o dvojtýždňový jazykový pobyt v Anglicku od MJA


Medzinárodná Jazyková Agentúra na výstave celoživotného a pomaturitného vzdelávania Gaudeamus v Nitre pre Vás pripravila súťaž o dvojtýždňový jazykový pobyt v Anglicku - Bournemouth.

Súťaž pokračuje - zapojte sa aj Vy!!!